Radimov - kríž (1939) v chotári

V poli nad Radimovom je úzky kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dal postaviť Ján Benek. Na kríži je signatúra výrobcu v tvare: K. Tesar Chropov. Samotný kríž nad pieskovcovým podstavcom bol v poslednej dobe drevený a v roku 2017 sa zlomil. Kríž ešte v spomenutom roku opravil umelecký kováč Ivan Tokoš z Radimova, ktorý vyrobil namiesto zlomenej drevenej časti jej plechovú náhradu.

 

Ku cti a chvále Božej

daroval

JAN BENEK 1939

za jeho nesčaslivý

život.

Kamerové systémy