Radimov - kríž (1939) v chotári

V poli nad Radimovom je úzky kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dal postaviť Ján Benek. Na kríži je signatúra výrobcu v tvare: K. Tesar Chropov. Samotný kríž nad pieskovcovým podstavcom bol v poslednej dobe drevený a v roku 2017 sa zlomil. Kríž ešte v spomenutom roku opravil umelecký kováč Ivan Tokoš z Radimova, ktorý vyrobil namiesto zlomenej drevenej časti jej plechovú náhradu.

 

Ku cti a chvále Božej

daroval

JAN BENEK 1939

za jeho nesčaslivý

život.

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy