Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi

V chotári obce pri ceste vedúcej pod vinohradmi je pri Hotarovej búde drevený kríž z roku 1998. Kríž bol vtedy nanovo vystavaný na podnet Jána Bartošíka. Prechádzajúci kríž postavili v roku 1938. Nový kríž zhotovili Slavomír Okenica a Jozef Okenica a korpus asi zo starého kríža premaľoval Oto Kroupa z Holíča. Betónový základ kríža mal položiť Jozef Bartošík so synom. Kríž vztýčili za pomoci miestnych veriacich 7. augusta a 20. septembra 1998 ho posvätil skalický dekan Ján Kučerík.
Anton Bartošík inicioval v roku 2016 opravu kríža. Jozef Kolár z Holíča opieskoval a natrel Kristov korpus, Viktor Machlica ošmirgľoval a natrel kríž, nápomocný bol Ernest Vašečka a ďalší. Skalický dekan Roman Stachovič požehnal obnovený kríž 18. septembra 2016. Zdroje uviedli, že kríž na tomto mieste stával od nepamäti, na mapách sme ho však zaregistrovali až v polovici minulého storočia.

Požehnanie obnoveného kríža v Prietržianskych vihohradoch, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 7/2016, str. 7;
Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 224

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - zvonica
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1915) pred kostolom
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne
Prietržka - kríž (1901) v chotári

Kamerové systémy