Prietržka - kríž (1915) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1915, letopočet je vyrytý na zadnej strane v tvare R. P. 1915. Zakladateľský nápis Pavla Škrovánka a jeho manželky Márie, rod. Salčík, je vytesaný na podstavci. Kríž mali dať postaviť na ochranu vojakov obce počas 1. svetovej vojny. Bol opravený v roku 2016. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu (F. ZBOŘIL. UH. HRADIŠTĚ.).

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ POSTAVILI

PAVEL ŠKROVÁNEK a jeho manželka

rod. MARIA SALCIK.

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - zvonica
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne
Prietržka - kríž (1901) v chotári
Kamerové systémy