Popudiny - kríž (po 1918) za obcou

V chotári obce na poli medzi trojicou líp je kamenný kríž, ku ktorému dnes už nevedú cesty. Na svojom pozemku ho dali postaviť rodičia Jána Vojteka, ktorý padol v Albánsku v roku 1918 počas 1. svetovej vojny. Vojak má na kríži svoj fotomedailón a reliéf sv. Jána Nepomuckého, patróna podľa mena. Kríž je už trochu poznačený časom, poškodená je socha Krista, z ramien kríža trčia železné tyče, ktoré prezrádzajú, že z nich odpadli ozdobné ukončenia. Okrem nápisu zakladateľskej tabuľky, ktorý neprezrádza dátum postavenia kríža, sú na ňom aj ďalšie dva nápisy kresťanského obsahu. Jeden je vytesaný pod reliéfom sv. Jána a ďalší je na bočnej tabuli z čierneho skla. Z druhej strany je taká istá tabuľa bez nápisu.

Kríž je výrazne signovaný: K. HYŽA. HOLÍČ. Napriek tomu neviem, či mu možno pripísať autorstvo kríža. Meno som nezaznamenal na iných pomníkoch a signatúra sa nachádza netradične na spodnej časti, ktorú už možno považovať za základovú dosku, zabraňujúcu svojou širokou základňou prepadnutiu kríža do pôdy.

 

O, strome vzácny,

krížu svätý,

Celý svet ukry

vo svoj tieň.

Kriste na kríži

rozpjatý,

Daj miesta nám

v nebi tiež!

 

ČLOVEČE KEĎ IDEŠ OKOLO

VZDYCHNI SI A POVEDZ

NAJSLADČÍ MÉNO – JEŽIŠ!

 

Ku vspomienke milého syna

JÁNA VOJTKA

Ktorý padol hrdinskou smrťou vo

SVETOVEJ VOJNE v ALBÁNII

dňa 11. okt. 1918, v 20 roku veku svojho

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci

Kamerové systémy