Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný drevený kríž jednoduchých tvarov z roku 2007, ako o tom svedčí letopočet na nohe kríža, vyskladaný z kovových litier. Nahradili ním starší, schátranejší a rovnako vysoký drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Starší kríž postavili s príspevkom MNV pred sviatkom Všetkých svätých v roku 1959.

 

Martin Hoferka, Martin Sivoň: Z náboženského života obce, in: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 249

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci

Kamerové systémy