Na cintoríne v obci je ústredný drevený kríž jednoduchých tvarov z roku 2007, ako o tom svedčí letopočet na nohe kríža, vyskladaný z kovových litier. Nahradili ním starší, schátranejší a rovnako vysoký drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Starší kríž postavili s príspevkom MNV pred sviatkom Všetkých svätých v roku 1959.

 

Martin Hoferka, Martin Sivoň: Z náboženského života obce, in: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 249

Kamerové systémy