Popudiny - kríž (1914) v obci

V obci je kamenný kríž s nikou z roku 1914. Tento letopočet je zaznamenaný na nosnom kubuse. Z vytesaného nápisu nad letopočtom sa zachovali len úvodné slová Ku cti a …. Kríž nie je signovaný, ale má charakteristické znaky, pre ktoré by sme ho mohli pripísať kamenárskej dielni Brat.- Tesar z Chropova.

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci

Kamerové systémy