V obci je kamenný kríž s nikou z roku 1914. Tento letopočet je zaznamenaný na nosnom kubuse. Z vytesaného nápisu nad letopočtom sa zachovali len úvodné slová Ku cti a …. Kríž nie je signovaný, ale má charakteristické znaky, pre ktoré by sme ho mohli pripísať kamenárskej dielni Brat.- Tesar z Chropova.

Kamerové systémy