Popudiny - kríž (1904) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1904. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť obyvatelia Popudín Ján Žúrek s manželkou Annou. Tabuľka zakladateľov je vložená v kvádri, ktorým pri obnove zjavne nahradili pôvodný poškodený. Ostatné súčasti kríža sú pôvodné. Na nosný kubus bola po nežnej revolúcii pridaná aj pamätná tabuľa občanov obce, padlých počas 2. svetovej vojny. Kríž je signovaný výrobcom F. Růžica, Bzenec.

 

BRATIA! KTO, ŽE NÁS ODLÚČI

OD LÁSKY KRISTOVEJ?

POSTAVIŤ DALI NÁBOŽNÍ

OBČANIA POPUDIN.

ZAKLADATELIA MANŽELIA

JÁN A ANNA ŽÚRKOVÝCH

ROKU PÁNA 1904.

 

PADLÝM V II. SVET. VOJNE

CALETKA FLORIAN

CALETKA JÁN

JURÁČEK JÁN

JURKOVIČ ŠTEFAN

SPUŠANSKÝ JÁN

TOKOŠ JÁN

TOKOŠ INOC

ŽÚREK ALOJZ

NEZNÁMY VOJAK

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy