Petrova Ves - kríž (2010) v chotári

Na mieste, kde sa cesta z Petrovej Vsi do Stráží križuje so Smolinským potokom, stojí kamenný kríž. Bol postavený v roku 2010 na mieste staršieho, ktorý bol už niekoľko rokov značne poškodený. Predchádzajúci kríž bol tiež kamenný, ale o niečo menší a iného tvaru. Na staršom kríži bola zakladateľská tabuľka bez datovania, podľa ktorej ho postavili Jakub Hrubša s manželkou Agnešou, rod. Polákovou, pravdepodobne v medzivojnovom období.

 

Ti ktorý okolo idete uvažujte či je

bolesť vaša ako bolesť moja

Ku cti a chváli dali postaviť

manželia

JAKUB a  AGNEŠA

HRUBŠOVÁ r POLÁKOVÁ

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy