Petrova Ves - kríž (1970, 2008)

Za Petrovou Vsou pri ceste do Holíča v údolnom mieste, kde sa cesta križuje s jarkom, sa nachádza nový Červený kríž. Na jeho mieste stával rovnako vysoký drevený kríž až do roka 2004, keď spadol. Bol na ňom vyrytý letopočet 1970, pravdepodobne to bola doba postavenia tohto kríža. Kríž na tomto mieste je na mapách zaznamenaný nepretržite od 2. polovice 19. storočia.
Nový Červený kríž postavila skupina piatich bežcov, ktorí pravidelne okolo kríža behávali a ktorí si hovoria Gbelskí strýci. Najznámejším spomedzi nich bol Miroslav Jureňa, v tom čase poslanec parlamentu a krátko predtým aj minister poľnohospodárstva. Dňa 1. júna 2008 novovztýčený kríž za prítomnosti niekoľko desiatok ľudí slávnostne vysvätil premonštrátsky kňaz Michael Josef Pojezdný. Nový kríž, ktorý z diaľky pôsobí ako vytesaný z dreva, je skutočnosti železný, bol postavený ako replika predošlého. Korpus Krista použili z predchádzajúceho kríža. K pätke kríža je pripevnený dedikačný kameň.

 

ČERVENÝ
KRÍŽ
OPRAVILI BEŽCI
"GBELSKÍ STRÝCI"
V ROKU 2007

 

Červený kríž obnovili Gbelskí strýci, 10. 6. 2008, in: zahorak.sk

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Kamerové systémy