Za Petrovou Vsou pri ceste do Holíča v údolnom mieste, kde sa cesta križuje s jarkom, sa nachádza nový Červený kríž. Na jeho mieste stával rovnako vysoký drevený kríž až do roka 2004, keď spadol. Bol na ňom vyrytý letopočet 1970, pravdepodobne to bola doba postavenia tohto kríža. Kríž na tomto mieste je na mapách ale zaznamenaný nepretržite od 2. polovice 19. storočia.
Nový Červený kríž postavila skupina piatich bežcov, ktorí pravidelne okolo kríža behávali a ktorí si hovoria Gbelskí strýci. Najznámejším spomedzi nich bol Miroslav Jureňa, v tom čase poslanec parlamentu a krátko predtým aj minister poľnohospodárstva. Dňa 1. júna 2008 novovztýčený kríž za prítomnosti niekoľko desiatok ľudí slávnostne vysvätil premonštrátsky kňaz Michael Josef Pojezdný. Nový kríž, ktorý z diaľky pôsobí ako vytesaný z dreva, je skutočnosti železný, bol postavený ako replika predošlého. Korpus Krista použili z predchádzajúceho kríža. K pätke kríža je pripevnený dedikačný kameň.

 

ČERVENÝ

KRÍŽ

OPRAVILI BEŽCI

 "GBELSKÍ STRÝCI"

                               V ROKU 2007

 

Červený kríž obnovili Gbelskí strýci, 10. 6. 2008, in: zahorak.sk

Kamerové systémy