Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole

Pri kostole povedľa pomníka padlých sa nachádza takmer 7 metrov vysoký drevený kríž. Podľa V. Kumpanovej tento kríž zhotovil v roku 1960 stolár Ján Solárik ako náhradu pôvodnejšieho kríža, ktorý tu stál od roku 1928. Ten na náklad Rudolfa a Rozálie Hrubšových zhotovil rezbár Krušina zo Skalice a v roku 1958 mal byť venovaný múzeu na žiadosť pracovníkov SNM v Bratislave. Musel teda byť rezbársky veľmi vydarený.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 58

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy