Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole

Pri kostole povedľa pomníka padlých sa nachádza takmer 7 metrov vysoký drevený kríž. Podľa V. Kumpanovej tento kríž zhotovil v roku 1960 stolár Ján Solárik ako náhradu pôvodnejšieho kríža, ktorý tu stál od roku 1928. Ten na náklad Rudolfa a Rozálie Hrubšových zhotovil rezbár Krušina zo Skalice a v roku 1958 mal byť venovaný múzeu na žiadosť pracovníkov SNM v Bratislave. Musel teda byť rezbársky veľmi vydarený.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 58

Kamerové systémy