Petrova Ves - kríž (1913) za obcou

Hneď za intravilánom obce pri ceste do Stráží podľa máp stával kríž už od 1. polovice 19. storočia. Dnešný kríž je z roku 1913. Zozadu je na ňom vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť Štefan Kubinec s manželkou Alžbetou, rod. Polak. Z nižšieho nápisu farbou vyplýva, že kríž 4. apríla 2007 opravil pán Langer na náklad pánov Albrechtu a Petráša. Kríž si náročnejšiu opravu nevyžadoval a oprava pravdepodobne spočívala len v natretí kríža. Po nátere kríž získal charakteristický mramorový výraz, typický pre p. Langera, ktorý opravoval a natieral kríže v blízkom okolí. Na podstavci kríža je vyrytá signatúra výrobcu (ŠTÁBLA, HODONÍN).

 

Ku cti a chvále Pána Ježiša Krista

venovali manželia

ŠTEFAN a ALŽBETA

K U B I N E C

rod. POLAK

R. P. 1913.

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy