Petrova Ves - kríž (1913) za obcou

Hneď za intravilánom obce pri ceste do Stráží podľa máp stával kríž už od 1. polovice 19. storočia. Dnešný kríž je z roku 1913. Zozadu je na ňom vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť Štefan Kubinec s manželkou Alžbetou, rod. Polak. Z nižšieho nápisu farbou vyplýva, že kríž 4. apríla 2007 opravil pán Langer na náklad pánov Albrechtu a Petráša. Kríž si náročnejšiu opravu nevyžadoval a oprava pravdepodobne spočívala len v natretí kríža. Po nátere kríž získal charakteristický mramorový výraz, typický pre p. Langera, ktorý opravoval a natieral kríže v blízkom okolí. Na podstavci kríža je vyrytá signatúra výrobcu (ŠTÁBLA, HODONÍN).

 

Ku cti a chvále Pána Ježiša Krista

venovali manželia

ŠTEFAN a ALŽBETA

K U B I N E C

rod. POLAK

R. P. 1913.

Kamerové systémy