Petrova Ves - kríž (1895) v chotári

V chotári obce na na vyvýšenom mieste pri ceste do Holíča sa nachádza kamenný kríž jednoduchých tvarov z roku 1895. Kríž dali postaviť Michal Pollák s manželkou Katarínou. Po ich smrti ho dali opraviť rodinní príslušníci, ktorí kríž opatrili aj novou tabuľkou.

 

Na pamiatku ku cti a

chvále ukriž. Spasiťela

venovali nebohy manželia

POLLÁKOVI

MICHAL KATERINA

                      roď. Škuba

roku 1895.

Obyvatelia Petroveský.

Dala obnovit familia.

 

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)

Kamerové systémy