V chotári obce na na vyvýšenom mieste pri ceste do Holíča sa nachádza kamenný kríž jednoduchých tvarov z roku 1895. Kríž dali postaviť Michal Pollák s manželkou Katarínou. Po ich smrti ho dali opraviť rodinní príslušníci, ktorí kríž opatrili aj novou tabuľkou.

 

Na pamiatku ku cti a

chvále ukriž. Spasiťela

venovali nebohy manželia

POLLÁKOVI

MICHAL KATERINA

                      roď. Škuba

roku 1895.

Obyvatelia Petroveský.

Dala obnovit familia.

 

Kamerové systémy