Oreské - kríž pred kostolom

Pred kostolom v obci stál v júni 2005 kamenný kríž s nepôvodnou krížovou nadstavbou z granitového kameňa. Nad nízkou strieškovou rímsou bol aj ozdobný železný držiak na lampáš. Úprava priestranstva pred vchodom kostola si vyžiadala manipuláciu s krížom. Pri nej sa aj táto krížová nadstavba poškodila a zvyšok kríža osadili vedľa lurdskej jaskyne. Chýba na ňom aj spomenutý železný držiak. Na kríži nie sú zachované žiadne nápisy, podľa tvaru kríža by mohlo ísť o dielo kamenára, ktorý sa signoval ako Brat-. Tesar. Chropov. Kríž by mohol vzniknúť okolo roka 1900.

Kamerové systémy