Oreské - kríž na ceste do Lopašova

Za obcou pri ceste do Lopašova stál ešte v máji 2005 granitový kríž jednoduchých tvarov. Na podstavci v tom čase chýbala nápisová tabuľka. Podľa Š. Zajíčka kríž dala postaviť Štefánia Štepanovská, rodená Mikulová, na pamiatku zomrelého manžela a na orodovanie za postihnutých synov. Po ich smrti sa o kríž starala dcéra Pavlína, vydatá za Ignáca Královiča.

Na prelome rokov 2005 a 2006 bol kríž nahradený granitovým pomníkom s veršom a biblickým citátom na tabuľke z čierneho skla. Novú pomníkovú kompozíciu postavili na pôvodný nosný kubus kríža. Takéto riešenie pri náhrade kríža je ojedinelé. Vladimír Kráľovič, ktorého spomíname pri kríži z roku 1950, k tomu uviedol, že novú tabuľu dal zhotoviť Antonín Štepanovský ako náhradu za poškodený kríž. Toto riešenie bolo jednoduchšie a nevyžadovalo toľko finančných prostriedkov.

 

      Lebo kríž trpezlive znášaný,

povznesie dušu tvoju do neba

k trónu Božiemu.

„Nakoľko ste účastní utrpení Kris-

tových, radujte sa aby ste sa i

pri zjavení jeho slávy natešení

                               radovali.“

                          I. Peter, 4, 13.

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky v Oreskom, in: Oreské, Skalica 2004, str. 44 (Pozn.: Š. Zajíček zároveň zaznamenal nápis na čiernej tabuli kríža, ktorá na zverejnenej fotografii už nie je. Je rovnaký ako je nápis zaznamenaný vyššie. Najskôr pri novej kompozícii pomníka použili aj pôvodnú tabuľu z kríža.)

Oreské - sv. Medard
Oreské - lurdská jaskyňa
Oreské - sv. Ján Nepomucký (1889)
Oreské - kaplnka pri ceste do Viesky
Oreské - kaplnka troch svätých v obci
Oreské - Obrázok na južnom konci obce
Oreské - kríž (2011) na cintoríne
Oreské - kríž (1951) za obcou
Oreské - kríž (1950, 2012) pri dome smútku
Oreské - kríž (1950) na kraji obce
Oreské - kríž pred kostolom
Oreské - Obrázok na ceste do Lopašova
Kamerové systémy