Oreské - kríž (1951) za obcou

Za obcou pri ceste do Rybiek je kamenný kríž z roku 1951, ako o tom svedčí letopočet vytesaný do nosného kubusu kríža. Samotný granitový kríž je nepomerne malý k podstavcu, je to asi len náhrada za zničený pôvodný. V telese podstavca je vsadená tabuľa z čierneho skla s nápisom: POCHVÁLEN PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Podľa Š. Zajíčka kríž dali v uvedenom roku spoločne postaviť Jozef Štepanovský s manželkou Antóniou a Štefan Regásek s manželkou Klementínou. Venovali ho svojim zomrelým a žijúcim deťom.

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky v Oreskom, in: Oreské, Skalica 2004, str. 43, 44

Oreské - sv. Medard
Oreské - lurdská jaskyňa
Oreské - sv. Ján Nepomucký (1889)
Oreské - kaplnka pri ceste do Viesky
Oreské - kaplnka troch svätých v obci
Oreské - Obrázok na južnom konci obce
Oreské - kríž (2011) na cintoríne
Oreské - kríž (1950, 2012) pri dome smútku
Oreské - kríž (1950) na kraji obce
Oreské - kríž pred kostolom
Oreské - kríž na ceste do Lopašova
Oreské - Obrázok na ceste do Lopašova

Kamerové systémy