Oreské - kríž (1951) za obcou

Za obcou pri ceste do Rybiek je kamenný kríž z roku 1951, ako o tom svedčí letopočet vytesaný do nosného kubusu kríža. Samotný granitový kríž je nepomerne malý k podstavcu, je to asi len náhrada za zničený pôvodný. V telese podstavca je vsadená tabuľa z čierneho skla s nápisom: POCHVÁLEN PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Podľa Š. Zajíčka kríž dali v uvedenom roku spoločne postaviť Jozef Štepanovský s manželkou Antóniou a Štefan Regásek s manželkou Klementínou. Venovali ho svojim zomrelým a žijúcim deťom.

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky v Oreskom, in: Oreské, Skalica 2004, str. 43, 44

Kamerové systémy