Mokrý Háj - kríž (1913) v chotári

Kamenný kríž z roku 1913 sa nachádza asi kilometer od obce, na poľnej ceste do Prietržky, takmer na okraji mokrohájského chotára.  Podľa vyrytého zakladateľského nápisu ho dali postaviť Ján Bojanovský s manželkou Máriou, rod. Dufek. Podľa už nejestvujúceho internetového zdroja sa na poli na tomto mieste narodil pani Bojanovskej syn. Dole na pravom boku je vytesaná signatúra výrobcu kríža: F. Zbořil Uh. Hradiště. V roku 1993 sa vykonala oprava kríža.

 

Človeče keď ideš okolo

vzdychni si a povedz:

Najsladšie meno JEŽIŠ !

 

Postavil Ján Bojanovský

a manželka jeho rod.

Maria Dufek.

1913.

Kamerové systémy