Mokrý Háj - kríž (1891) pri kostole

V obci pri kostole sa nachádza kamenný kríž s nikou pre sochu Panny Márie. Podľa zakladateľského nápisu v kartuši na zadnej strane dal kríž postaviť vdova Mária Školnikovič, rod. Gašparovič, v roku 1891. Na nosnom kubuse spredu je signatúra výrobcu (V. Beck v Prostějově). Kríž bol opravený v roku 1994.

Tento križ
ku cti a chvále
Božej
postavit dala
vdova
Maria
Skolnikovits
roz:
Gasparovits.

1891.

Mokrý Háj - lurdská jaskyňa Pod Novosádkami
Mokrý Háj - kríž (1997) na cintoríne
Mokrý Háj - kríž (1913) v chotári
Mokrý Háj - kríž (1910) na kraji obce
Mokrý Háj - kríž (1891) pred cintorínom
Mokrý Háj - liatinový kríž na kraji obce
Mokrý Háj - kaplnka sv. Urbana
Mokrý Háj - Božia muka Pod Novosádkami
Mokrý Háj - Božia muka pri moste
Kamerové systémy