Močidlany - kríž pred kostolom

Za pomníkom padlých pri kostole sv. Šimona a Júdu bol osadený drobný kamenný kríž na odstupňovaných kubusoch. Ide vlastne len o vršok z poškodeného kríža s nikou, ktorý by mohol pochádzať zo začiatku 20. storočia. Ten stával pôvodne pred kostolom na mieste pomníka padlých, pravdepodobne pri stavbe pomníka ho preložili k stene kostola napravo od vchodu. V roku 1996 bol ešte v zachovalom stave. Neskôr pri oprave fasády kostola sa pri manipulácii s krížom tento poškodil a z rozpadnutého kríža osadili už len spomenutú vrchnú časť kríža, ktorú niekedy pred rokom 2016 aj tak odstránili.

V monografii obce je uverejnená fotografia z roku 1930 so záberom na kostol v Močidlanoch. Kríž je na nej na mieste pomníka padlých, ktorý vtedy ešte nejestvoval a má aj rovnakú orientáciu ako spomenutý pomník.

 

Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 354

Kamerové systémy