Močidlany - kríž pred kostolom

Za pomníkom padlých pri kostole sv. Šimona a Júdu bol osadený drobný kamenný kríž na odstupňovaných kubusoch. Ide vlastne len o vršok z poškodeného kríža s nikou, ktorý by mohol pochádzať zo začiatku 20. storočia. Ten stával pôvodne pred kostolom na mieste pomníka padlých, pravdepodobne pri stavbe pomníka ho preložili k stene kostola napravo od vchodu. V roku 1996 bol ešte v zachovalom stave. Neskôr pri oprave fasády kostola sa pri manipulácii s krížom tento poškodil a z rozpadnutého kríža osadili už len spomenutú vrchnú časť kríža, ktorú niekedy pred rokom 2016 aj tak odstránili.

V monografii obce je uverejnená fotografia z roku 1930 so záberom na kostol v Močidlanoch. Kríž je na nej na mieste pomníka padlých, ktorý vtedy ešte nejestvoval a má aj rovnakú orientáciu ako spomenutý pomník.

 

Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 354

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci

Kamerové systémy