Močidlany - kríž (1960) na cintoríne

Na cintoríne v Močidlanoch je ústredný drevený kríž bez nápisov s veľkým korpusom Krista. Dnešný kríž je v pomerne dobrom stave. Je novovystavaný, alebo po výraznej obnove predchádzajúceho kríža, ktorý vztýčili v roku 1960.

 

Martin Hoferka, Martin Sivoň: Z náboženského života obce, in: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 249

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy