Močidlany - kríž (1926) na kraji obce

V Močidlanoch pred bránou družstva je kamenný kríž z roku 1926. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť ochotníci z obce za podpory v zámorí žijúcich rodákov. V telese podstavca je vyrytý nápis (V tomto znaku zvíťazíš.).

 

Ku cti a chvále Božej

venovali členovia Ochot. Divad. Kruhu

Obce Močidlan

s prispením spoluobčanov z Ameriky.

L. P. 1926

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy