Močidlany - kríž (1926) na kraji obce

V Močidlanoch pred bránou družstva je kamenný kríž z roku 1926. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť ochotníci z obce za podpory v zámorí žijúcich rodákov. V telese podstavca je vyrytý nápis (V tomto znaku zvíťazíš.).

 

Ku cti a chvále Božej

venovali členovia Ochot. Divad. Kruhu

Obce Močidlan

s prispením spoluobčanov z Ameriky.

L. P. 1926

Kamerové systémy