Lopašov - kríž (1936) v chotári

Pri ceste na hranici s radošovským chotárom je riečnymi okruhliakmi obložený kamenný kríž z roku 1936, ktorý dala postaviť obec Lopašov. Svedčí o tom zakladateľský nápis na zadnej strane kríža. Podľa krátkeho záznamu vyrytého vzadu bol v roku 2004 obnovený (OBNOVENÉ 2004), spredu je vyrytý nábožný verš. Podľa máp však kríž na tomto mieste jestvoval už v 2. polovici 19. storočia.

 

NECH ŽIJE KRISTUS KRÁĽ
A PANUJE V DUŠIACH NAŠICH

 

DALA VYSTAVIT OBEC
LOPAŠOV
1936.

Kamerové systémy