Letničie - kríž (1991) na cintoríne

Cintorín v Letničom je vybudovaný po oboch stranách cesty do Petrovej Vsi a preto sa niekedy hovorí o dvoch cintorínoch. Jeho staršia časť, na ktorej nepochovávajú od roku 1966, je po pravej strane cesty. V publikácii Letničie je uvedené, že v roku 1939 na oboch častiach dal Spolok živého ruženca postaviť ústredný kríž a v roku 1991 spolok renovoval kríž na staršom cintoríne. Pravdepodobne pri tom kríž zmenil aj svoj vzhľad a možno ho považovať skôr za novopostavený.

 

KU CTI A SLÁVE
UKRIŽOVANÉHO
SPASITELA DAL POSTAVIT
SP:       ŽIVÉHO RÚŽENCA

V LETNIČIU ROKU 1991

 

Letničie, Letničie 2002, str. 50

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy