Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom

Pred kostolom sv. Jána Krstiteľa sa nachádza precízne kovaný kríž z roku 2005. Na betónovom podstavci je umiestnená zakladateľská kovová tabuľka, podľa ktorej kríž venovali Lýdia a Miroslav Krajíček. Kríž sa nachádza napravo od vchodu a do doby svojho vzniku bol na jeho mieste rovnako vysoký drevený kríž. O tom v monografii Letničia napísali, že ho zhotovil v roku 1960 tesár Ferdinand Vanek z agátového dreva.

 

venuje
Lýdia a Miroslav  
Krajíček
Letničie 24. VI. 2005

 

Letničie, Letničie 2002, str. 54

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy