Letničie - kríž (1951) v obci

V obci pred domom sa nachádza kameninový kríž z roku 1951. Kríž v granitovej úprave s plastikou Panny Márie v zasklenej nike dali podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla postaviť Štefan Dvorský s manželkou Máriou, rod. Sňadovou, z vďaky za dobré hospodárenie, úrodu a včelstvo.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENUJÚ:
Š T E F A N   D V O R S K Ý
A MANŽ. MÁRIA ROD. SŇÁDOVÁ
Z LETNIČIA R. 1951.
"POSTOJ TU ČLOVEČE, POZRI TY NA MŇA,  
ČO TVOJE HRIECHY ZROBILY ZO MŇA." 

 

Letničie, Letničie 2002, str. 54

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári

Kamerové systémy