Letničie - kríž (1951) v obci

V obci pred domom sa nachádza kameninový kríž z roku 1951. Kríž v granitovej úprave s plastikou Panny Márie v zasklenej nike dali podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla postaviť Štefan Dvorský s manželkou Máriou, rod. Sňadovou, z vďaky za dobré hospodárenie, úrodu a včelstvo.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENUJÚ:
Š T E F A N   D V O R S K Ý
A MANŽ. MÁRIA ROD. SŇÁDOVÁ
Z LETNIČIA R. 1951.
"POSTOJ TU ČLOVEČE, POZRI TY NA MŇA,  
ČO TVOJE HRIECHY ZROBILY ZO MŇA." 

 

Letničie, Letničie 2002, str. 54

Kamerové systémy