Uprostred poľa vyše 400 metrov južne od Letničia je kamenný kríž v granitovej úprave. Tabuľka zakladateľov kríža bola z čierneho skla. Dnes je úplne zničená. Z rozbitých črepov sa už nedá určiť priezvisko manželov Štefana a Márie, ktorí kríž dali postaviť v roku 1947.
Je celkom pozoruhodné, že v uvedenom roku dali obyvatelia Letničia vystavať na poliach južne od obce aj iné dva kríže (manželia Vankoví a manželia Júnošoví) a približne v tom istom období aj ďalší križ smerom do štefanovských vinohradov.

Kamerové systémy