Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou

Uprostred poľa vyše 400 metrov južne od Letničia je kamenný kríž v granitovej úprave. Tabuľka zakladateľov kríža bola z čierneho skla. Dnes je úplne zničená. Z rozbitých črepov sa už nedá určiť priezvisko manželov Štefana a Márie, ktorí kríž dali postaviť v roku 1947.
Je celkom pozoruhodné, že v uvedenom roku dali obyvatelia Letničia vystavať na poliach južne od obce aj iné dva kríže (manželia Vankoví a manželia Júnošoví) a približne v tom istom období aj ďalší križ smerom do štefanovských vinohradov.

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári

Kamerové systémy