V chotári Letničia na poli v zarastenom ostrovčeku sa nachádza granitový kríž z roku 1947. V nike kríža je zasklená plastika Panny Márie. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dal postaviť Imrich Vanek s manželkou Štefániou, rod. Gučkovou.

 

 KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
venovali manželia
V A N K O V I
IMRICH A ŠTEFANIA ROD. GUČKOVÁ
ROKU 1947.

Už visí na kríži, vo veľkej boľasti volá:
"Otče môj prečo si ma opustil!"

Kamerové systémy