Letničie - kríž (1947) v chotári

V chotári Letničia na poli v zarastenom ostrovčeku sa nachádza granitový kríž z roku 1947. V nike kríža je zasklená plastika Panny Márie. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dal postaviť Imrich Vanek s manželkou Štefániou, rod. Gučkovou.

 

 KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
venovali manželia
V A N K O V I
IMRICH A ŠTEFANIA ROD. GUČKOVÁ
ROKU 1947.

Už visí na kríži, vo veľkej boľasti volá:
"Otče môj prečo si ma opustil!"

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Kamerové systémy