Letničie - kríž (1941) pred družstvom

Pri vstupe do areálu družstva sa nachádza kamenný kríž z roku 1941. Podľa zakladateľského nápisu ho dal postaviť Jozef Kocák s manželkou Helenou. Na bočnej strane nosného kubusu je meno výrobcu kríža: Kocourek, Holíč.

 

DOKONÁNO
JEST.

Zda-li bolasť ako bolasť moja.  

Ku cti a chvále Božej
dali postavit manželia
JOZEF a HELENA
KOCÁKOVI
L. P. 1941.

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy