Pri vstupe do areálu družstva sa nachádza kamenný kríž z roku 1941. Podľa zakladateľského nápisu ho dal postaviť Jozef Kocák s manželkou Helenou. Na bočnej strane nosného kubusu je meno výrobcu kríža: Kocourek, Holíč.

 

DOKONÁNO
JEST.

Zda-li bolasť ako bolasť moja.  

Ku cti a chvále Božej
dali postavit manželia
JOZEF a HELENA
KOCÁKOVI
L. P. 1941.

Kamerové systémy