Letničie - kríž (1939) na cintoríne

Novší letničský cintorín je po ľavej strane cesty do Petrovej Vsi. Medzi tujami je ústredný kríž cintorína, na ktorom je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dal postaviť ružencový spolok z obce. V roku 2000 kríž natrel pán Langer, ktorý v tomto období previedol opravy a nátery viacerých krížov v okolí. Na kríži tak prišlo k drobnejším pravopisným zmenám, ale aj pôvodný rok vzniku 1939 Langer omylom prepísal na 1935.

 

Pozri! či je bolasť ako bolasť moja

 

Ku cti a sláve ukrižovaného
Spasiteľa dal postavit
SPOLOK ŽIVÉHO RÚŽENCA
V Letničiu roku 1939

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy