Novší letničský cintorín je po ľavej strane cesty do Petrovej Vsi. Medzi tujami je ústredný kríž cintorína, na ktorom je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dal postaviť ružencový spolok z obce. V roku 2000 kríž natrel pán Langer, ktorý v tomto období previedol opravy a nátery viacerých krížov v okolí. Na kríži tak prišlo k drobnejším pravopisným zmenám, ale aj pôvodný rok vzniku 1939 Langer omylom prepísal na 1935.

 

Pozri! či je bolasť ako bolasť moja

 

Ku cti a sláve ukrižovaného
Spasiteľa dal postavit
SPOLOK ŽIVÉHO RÚŽENCA
V Letničiu roku 1939

Kamerové systémy