Letničie - kríž (1926) na konci obce

V aleji líp na juhozápadnom konci obce sa nachádza kamenný kríž z roku 1926, ktorý podľa zakladateľskej tabuľky dala postaviť obec. Predchodca tohto kríža existoval na tomto mieste aspoň o pol druhého storočia skôr. M. Hoferka spomína, že vizitácia petroveskej farnosti z roku 1788 zaznamenala v Letničom dva kríže na koncoch dediny. Na mape 2. vojenského mapovania je zaznamenaný kríž neďaleko miesta dnešného kríža z roku 1926.

 

Ku cti aj chvále Božej
venovala obec
LETNIČÍ
L.P. 1926.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy