V aleji líp na juhozápadnom konci obce sa nachádza kamenný kríž z roku 1926, ktorý podľa zakladateľskej tabuľky dala postaviť obec. Predchodca tohto kríža existoval na tomto mieste aspoň o pol druhého storočia skôr. M. Hoferka spomína, že vizitácia petroveskej farnosti z roku 1788 zaznamenala v Letničom dva kríže na koncoch dediny. Na mape 2. vojenského mapovania je zaznamenaný kríž neďaleko miesta dnešného kríža z roku 1926.

 

Ku cti aj chvále Božej
venovala obec
LETNIČÍ
L.P. 1926.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102

Kamerové systémy