Za obcou pri ceste do Petrovej Vsi sa nachádza drobnejší kamenný kríž na podstavci imitujúcom bralo. Na telese kríža je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali v roku 1892 postaviť Ladislav Kotvan a jeho manželka Katarína, rod. Janíková. Boli to rodičia dekana Pavla Kotvana, ktorý pôsobil v Dechticiach.

 

Tento kríž venovali

ku cti a chvále

B P MARIE

KOTVAN LADISLAV  

a jeho manželka rodená

JANYK KATALINA

ROKU 1892

 

Letničie, Letničie 2002, str. 55

Kamerové systémy