Letničie - kríž (1892) za obcou

Za obcou pri ceste do Petrovej Vsi sa nachádza drobnejší kamenný kríž na podstavci imitujúcom bralo. Na telese kríža je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali v roku 1892 postaviť Ladislav Kotvan a jeho manželka Katarína, rod. Janíková. Boli to rodičia dekana Pavla Kotvana, ktorý pôsobil v Dechticiach.

 

Tento kríž venovali

ku cti a chvále

B P MARIE

KOTVAN LADISLAV  

a jeho manželka rodená

JANYK KATALINA

ROKU 1892

 

Letničie, Letničie 2002, str. 55

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy