Letničie - kríž (1892) za obcou

Za obcou pri ceste do Petrovej Vsi sa nachádza drobnejší kamenný kríž na podstavci imitujúcom bralo. Na telese kríža je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali v roku 1892 postaviť Ladislav Kotvan a jeho manželka Katarína, rod. Janíková. Boli to rodičia dekana Pavla Kotvana, ktorý pôsobil v Dechticiach.

 

Tento kríž venovali

ku cti a chvále

B P MARIE

KOTVAN LADISLAV  

a jeho manželka rodená

JANYK KATALINA

ROKU 1892

 

Letničie, Letničie 2002, str. 55

Kamerové systémy