Letničie - kríž (1890) v obci

V obci pri hlavnej ceste sa nachádza kamenný kríž z roku 1890 s letopočtom vyrytým na podstavci. Jeho najzaujímavejším výtvarným znakom sú rozvinuté volúty pri nohe kríža. Kríž zdobia ľudové plastiky Krista a Panny Márie a na podstavci je výjav Dobrého pastiera na sklenenej tabuľke. Kríž zdobia ľudové plastiky Krista a Panny Márie.

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v chotári
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy