Letničie - kríž (1890) v chotári

V letničskom poli blízko chotárov Unína a Petrovej Vsi sa nachádza na kamennom podstavci liatinový kríž z roku 1890. Z prednej aj zadnej strany sú na kríž pripevnené liatinové sošky Krista. Tabuľka s nápisom je dnes popukaná a aj vydrolená a text sa tak dá prečítať len čiastočne. Kríž v dobe vzniku stával na poľnej ceste, ktorou sa dalo z Unína prejsť do Petrovej Vsi.

 

Ku cti a chvále

Ukrižovaného Spasiteľa

----------------------------

------------------------------  

-----------------------------

obyvatelia letničskí

Roku 1890.

Letničie - Pieta (1917)
Letničie - kríž (1947) v poli nad obcou
Letničie - kríž v poli pod stromom
Letničie - kríž (1991) na cintoríne
Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom
Letničie - kríž (1951) v obci
Letničie - kríž (1947) za obcou
Letničie - kríž (1941) pred družstvom
Letničie - kríž (1939) na cintoríne
Letničie - kríž (1926) na konci obce
Letničie - kríž (1892) za obcou
Letničie - kríž (1890) v obci
Letničie - kríž (1947) v chotári
Kamerové systémy