Letničie - kríž (1890) v chotári

V letničskom poli blízko chotárov Unína a Petrovej Vsi sa nachádza na kamennom podstavci liatinový kríž z roku 1890. Z prednej aj zadnej strany sú na kríž pripevnené liatinové sošky Krista. Tabuľka s nápisom je dnes popukaná a aj vydrolená a text sa tak dá prečítať len čiastočne. Kríž v dobe vzniku stával na poľnej ceste, ktorou sa dalo z Unína prejsť do Petrovej Vsi.

 

Ku cti a chvále

Ukrižovaného Spasiteľa

----------------------------

------------------------------  

-----------------------------

obyvatelia letničskí

Roku 1890.

Kamerové systémy