Koválovec - kríž (1907) za obcou

V chotári Koválovca pod lipou v poli je kamenný kríž z roku 1907. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Martin Mrázek s manželkou Teréziou, rod. Kožik.

 

Poďte ke mě
všeci, kteří
pracujete a obtížení jste,
já vás
občerstvím. 
Založili ku cti a chvále Boží
MARTIN MRÁZEK a jeho
manželka TEREZIA rodená KOŽIK. 
1907. 

Koválovec - kaplnka sv. Floriána (2017)
Koválovec - sv. Ján Nepomucký (1897)
Koválovec - drevený kríž za obcou
Koválovec - kríž (1950) - pomník padlých
Koválovec - kríž (1901 ?) za obcou
Koválovec - kríž (1890) pred kostolom
Koválovec - kríž na cintoríne
Kamerové systémy