Koválovec - kríž (1907) za obcou

V chotári Koválovca pod lipou v poli je kamenný kríž z roku 1907. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Martin Mrázek s manželkou Teréziou, rod. Kožik.

 

Poďte ke mě
všeci, kteří
pracujete a obtížení jste,
já vás
občerstvím. 
Založili ku cti a chvále Boží
MARTIN MRÁZEK a jeho
manželka TEREZIA rodená KOŽIK. 
1907. 

Kamerové systémy