Koválovec - kríž (1901 ?) za obcou

Na okraji chotára obce pri ceste do Radošoviec je kamenný kríž bez zachovaných nápisov. Je rovnaký ako kríž v chotári Prietržky na ceste do Mokrého Hája. Na ňom sú vyryté podstatné datujúce nápisy vrátane roku vzniku. Podľa neho môžeme kríž v Koválovci datovať okolo roka 1901 a pripísať kamenárovi, ktorý sa signoval ako Brat-. Tesar. Chropov. Podľa Mariána Náhlika (kovalovec.estranky.sk) kríž dal postaviť mlynár z Koválovca na pozemku, ktorý patril mlynu.

Kamerové systémy