Kopčany - kríž (1940, 2007) na cintoríne

V Kopčanoch na cintoríne postavili roku 1940 granitový kamenný kríž. Plnil funkciu ústredného kríža. V auguste roku 2007 ho rozbili vandali. Ten istý mesiac ho obnovili. Podstavec zostal zo starého kríža, je na ňom ešte vyrytý letopočet 1940, samotný kríž sa nahradil liatinovým krížom zo zrušeného hrobu. V októbri 2009 sa aj tento stal obeťou vandalov, ktorý liatinový kríž rozbili a bolo nutné ho zváraním opraviť. Nižšie je zaznamenaný nápis vytesaný na starom kríži.

 

V TEBE SOM PANE

                DÚFAL

   A NEBUDEM SKLA-  

MANÝ NA VEKY

Kopčany - kríž (1945) za obcou
Kopčany - zvonica
Kopčany - sv. Vendelín (1880)
Kopčany - sv. Florián (1880)
Kopčany - sv. Ján Nepomucký (1769)
Kopčany - kaplnka na Bratislavskej ceste
Kopčany - Božia muka na Masarykovej ulici
Kopčany - kríž (1871) pred kostolom
Kamerové systémy