V Kopčanoch na cintoríne postavili roku 1940 granitový kamenný kríž. Plnil funkciu ústredného kríža. V auguste roku 2007 ho rozbili vandali. Ten istý mesiac ho obnovili. Podstavec zostal zo starého kríža, je na ňom ešte vyrytý letopočet 1940, samotný kríž sa nahradil liatinovým krížom zo zrušeného hrobu. V októbri 2009 sa aj tento stal obeťou vandalov, ktorý liatinový kríž rozbili a bolo nutné ho zváraním opraviť. Nižšie je zaznamenaný nápis vytesaný na starom kríži.

 

V TEBE SOM PANE

                DÚFAL

   A NEBUDEM SKLA-  

MANÝ NA VEKY

Kamerové systémy