Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1871, ako o tom svedčí letopočet vytesaný do telesa kríža. Kríž je signovaný výrobcom V. Beckom z Prostějova, je asi jeho najstarším krížom na Záhorí. Kríž je v zachovalom stave napriek niekoľkým železným svorkám. Podľa do kartuše vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Juraj Malík s manželkou Katarínou, rod. Hrebenár. Manželia Malíkovi dali v roku 1880 pre kostolom postaviť sochy sv. Floriána a sv. Vendelína od rovnakého výrobcu. Následne dali rozšíriť aj zakladateľský nápis na kríži o vrchný riadok.

 

Tito tri sochy 

Postavili

Jura Malik

a Katarina

Hrebenár

manžele

 

1871

V. Beck.

Kamerové systémy