Kátov - kríž (1992) na cintoríne

Na cintoríne je drevený ústredný kríž z roku 1992, ako o tom svedčí letopočet vytesaný v spodnej časti. Pred murovanou ohradou cintorína stával niekedy (asi v 2. pol. 20. stor.) drevený kríž podobného tvaru aj s približne rovnakým plastickým korpusom Krista. Pravdepodobne v rokoch 1974 až 1976 pri úpravách cintorína, ktorý bol rozdelený nízkym múrikom na katolícku a evanjelickú časť, odstránili okrem vonkajšieho múru aj tento kríž.

Kátov - evanjelická zvonica
Kátov - lurdská jaskyňa
Kátov - kaplnka so sochou sv. Vendelína
Kátov - kríž (1921) za obcou
Kátov - kríž (1946) pred kostolom

Kamerové systémy