Kátov - kríž (1921) za obcou

Za obcou pri ceste do Holíča je kamenný kríž zo pseudoorientálnou nikou z roku 1921, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vyrytý priamo do telesa zozadu. Bol postavený ako pomník vojakovi padlému v 1. svetovej vojne. O tom svedčí nápis na kamennej tabuľke vloženej do podstavca spredu. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu (B. Beck. Strážnice).

 

Na pamiatku vo svetovej válke

padlému

Imrichovi Macháčkovi

ktorý padol 21-tom veku svojom

na ruskom bojišti 12-ho Septembra

1912.

Nech odpočíva v pokoji!

 

KU CTI

A

CHVÁLE BOŽÍ

VĚNOVAL

JAN MACHÁČEK

R. 1921.

 

2001

 

Zaujímavý na prvom nápise je rok 1912, keďže 1. svetová vojna začala až roku 1914. Letopočet 2001 pridaný k druhému nápisu je rokom opravy kríža.

Kátov - evanjelická zvonica
Kátov - lurdská jaskyňa
Kátov - kaplnka so sochou sv. Vendelína
Kátov - kríž (1992) na cintoríne
Kátov - kríž (1946) pred kostolom
Kamerové systémy