Slovenská republika po vládnom rozhodnutí z roku 1991 prijala repatriantov z Ukrajiny, ktorí prejavili snahu presídliť sa do krajiny svojich predkov. Vierovyznaním to boli pravoslávni kresťania, ktorých pôvod bol na východnom Slovensku a do ukrajinskej Volyne sa presťahovali v roku 1947. V Holíči sa postupne v 1. polovici 90-tych rokov minulého storočia usadili dve stovky repatriantov. Pre zamýšľaný vlastný chrám si v roku 2007 zakúpili pozemok pri cintoríne. V roku 2010 získali územné rozhodnutie mesta aj súhlasné vyjadrenie stavebného úradu a 13. júna 2013 na pozemku položili základný kameň chrámu.
Pravoslávni veriaci pozemok opatrili dreveným pravoslávnym krížom asi okolo roku 2010 (v auguste 2011 kríž už jestvoval).

Kamerové systémy