Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)

Slovenská republika po vládnom rozhodnutí z roku 1991 prijala repatriantov z Ukrajiny, ktorí prejavili snahu presídliť sa do krajiny svojich predkov. Vierovyznaním to boli pravoslávni kresťania, ktorých pôvod bol na východnom Slovensku a do ukrajinskej Volyne sa presťahovali v roku 1947. V Holíči sa postupne v 1. polovici 90-tych rokov minulého storočia usadili dve stovky repatriantov. Pre zamýšľaný vlastný chrám si v roku 2007 zakúpili pozemok pri cintoríne. V roku 2010 získali územné rozhodnutie mesta aj súhlasné vyjadrenie stavebného úradu a 13. júna 2013 na pozemku položili základný kameň chrámu.
Pravoslávni veriaci pozemok opatrili dreveným pravoslávnym krížom asi okolo roku 2010 (v auguste 2011 kríž už jestvoval).

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy