Holíč - kríž pri kostole

V meste pri kostole Božského Srdca je nový drevený kríž s veľkým korpusom Krista. Na kríži nie sú žiadne nápisy ani tabuľka. Predchodca kríža stál v poli pri Kopčianskej ulici v lokalite Švajčiarska lúka (Schweitzerwiese), odkiaľ ho pri budovaní objektov baní premiestnili. Pôvodný kríž tu zhotovili na pamäť smrti horárovho syna Ignáca Janečka. Zastrelil ho zeman Török v roku 1848 potom, čo ho pristavil Janeček s puškou v úlohe ochrancu kráľovskej obory so zverou. Na kríži bola kovová tabuľka s nápisom. Dnešný kríž pri kostole je z novej doby, bol zhotovený možno až po premiestnení staršieho.

 

Pavel Proksa: K histórii dreveného kríža, in: www.izahorie.sk;
Pozn.: P. Proksa mal k dispozícii rukopis Enkékezzűnk régiekról (pred 1916) od Karola Pavla Steltzera, syna holíčskeho evanjelického farára. Kovová tabuľka sa spomína v rukopise.

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy