V meste pri kostole Božského Srdca je nový drevený kríž s veľkým korpusom Krista. Na kríži nie sú žiadne nápisy ani tabuľka. Predchodca kríža stál v poli pri Kopčianskej ulici v lokalite Švajčiarska lúka (Schweitzerwiese), odkiaľ ho pri budovaní objektov baní premiestnili. Pôvodný kríž tu zhotovili na pamäť smrti horárovho syna Ignáca Janečka. Zastrelil ho zeman Török v roku 1848 potom, čo ho pristavil Janeček s puškou v úlohe ochrancu kráľovskej obory so zverou. Na kríži bola kovová tabuľka s nápisom. Dnešný kríž pri kostole je z novej doby, bol zhotovený možno až po premiestnení staršieho.

 

Pavel Proksa: K histórii dreveného kríža, in: www.izahorie.sk;
Pozn.: P. Proksa mal k dispozícii rukopis Enkékezzűnk régiekról (pred 1916) od Karola Pavla Steltzera, syna holíčskeho evanjelického farára. Kovová tabuľka sa spomína v rukopise.

Kamerové systémy