Holíč - kríž na ceste do Kopčian

Za mestom pri ceste do Kopčian je kamenný kríž, na ktorom je zaznamenaný letopočet 1863 v súvislosti s opravou (REN). Pri tejto oprave ale pravdepodobne nezmenil svoj výzor. Pre kríž je charakteristický pylón na drobnom nosnom kubuse. V chotári Rovenska je rovnaký kríž (len s malými architektonickými rozdielmi), ktorý je na podstavci označený rokom 1783. K podobnému letopočtu by sme mohli datovať aj holíčsky kríž. Na mapách je na tomto mieste zakreslený nepretržite od 1. vojenského mapovania. M. Kubová v diplomovej práci uvádza, že kríž dala postaviť rodina Hrazdilová v lokalite Pod zadnou horou.

 

Margita Kubová: História farnosti Holíč, in: www.izahorie.sk

Poznámka k iným krížom v Holíčí: M. Kubová vo svojej práci označuje kríž na ceste do Petrovej Vsi ako Zelenkov kríž. V lokalite Na Posvátnej spomína kamenný kríž, ktorý darovala Anna Višňáková a ktorý bol zničený pri budovaní cesty pri socialistickej výstavbe mesta. Lokalita sa nachádza v okolí Hodonínskej a Hollého ulice.

Kamerové systémy