Holíč - kríž (1951) v chotári

V chotári mesta na ceste do Petrovej Vsi je kamenný kríž jednoduchých tvarov. Podľa nápisu vytesaného do telesa kríža bol postavený obyvateľmi radimovských Búdkovian a holíčskej samoty Bresty na križovatke vtedy ešte existujúcej poľnej cesty, ktorá ich spájala. Cesta zanikla po vybudovaní vodnej nádrže pri Budkovanoch, zostal po nej len rad ovocných stromov. Úplne zanikla aj samota Bresty, kde dnes nájdete len zarastené základy domov. V roku 2009 kríž opravil Langer.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENUJE OSADENSTVO
BUDKOVANY - BRESTY
1951

 

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy