Holíč - kríž (1951) v chotári

V chotári mesta na ceste do Petrovej Vsi je kamenný kríž jednoduchých tvarov. Podľa nápisu vytesaného do telesa kríža bol postavený obyvateľmi radimovských Búdkovian a holíčskej samoty Bresty na križovatke vtedy ešte existujúcej poľnej cesty, ktorá ich spájala. Cesta zanikla po vybudovaní vodnej nádrže pri Budkovanoch, zostal po nej len rad ovocných stromov. Úplne zanikla aj samota Bresty, kde dnes nájdete len zarastené základy domov. V roku 2009 kríž opravil Langer.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENUJE OSADENSTVO
BUDKOVANY - BRESTY
1951

 

Kamerové systémy