Holíč - kríž (1902) v chotári

Na poľnej ceste medzi Holíčom a Budkovanmi je kamenný kríž postavený na pamäť nešťastia pri búrke. Kríž dali postaviť v roku 1902, alebo krátko nato Ján Hrazdil s manželkou Máriou svojmu synovi Pavlovi, ktorého zabil blesk. Kríž sa do terajšej doby zachoval s ulomenou krížovou nadstavbou, ktorej kusy ležia pri podstavci.

Na památku
v Kristu Pánu náhlou smrtu
od blesku dňa 3 juni 1902
v 17 roku veku zosnulého
PAVLA HRAZDIL,
postaven
od nábožných rodičů
Jána a Marie Hrazdil.

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy