Holíč - kríž (1902) v chotári

Na poľnej ceste medzi Holíčom a Budkovanmi je kamenný kríž postavený na pamäť nešťastia pri búrke. Kríž dali postaviť v roku 1902, alebo krátko nato Ján Hrazdil s manželkou Máriou svojmu synovi Pavlovi, ktorého zabil blesk. Kríž sa do terajšej doby zachoval s ulomenou krížovou nadstavbou, ktorej kusy ležia pri podstavci.

Na památku
v Kristu Pánu náhlou smrtu
od blesku dňa 3 juni 1902
v 17 roku veku zosnulého
PAVLA HRAZDIL,
postaven
od nábožných rodičů
Jána a Marie Hrazdil.

Kamerové systémy