Gbely - zaniknuté a neidentifikované kríže

Š. Vaculka uvádza niekoľko miest v Gbeloch, kde v minulosti asi existovali kríže. Vychádza pritom z poznámok Ľudmily Macánkovej. K práci Ľ. Macánkovej ani k bližšiemu určeniu lokalít neviem zaujať stanovisko. Po malej revízii sú to nasledovné lokality: na Záhumeniciach v areáli SOŠ elektrotechnickej, pri kostole pôvodne na mieste Immaculaty, v Dúbrave po ľavej strane cesty do Adamova, pri Malej Obore smerom do Cunína a v Hoštákoch u Galového jarku.*

M. Hoferka uvádza, že v roku 1788 bol v Gbeloch popri niekoľkých drevených krížoch len jeden kamenný od Juraja Šmidu pred panskou krčmou.**

 

* Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 6;

** Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy