Gbely - liatinový kríž za mestom

Na rázcestí ciest ku skládke a k hospodárskemu dvoru za severným okrajom mesta je liatinový kríž bez nápisov na kamennom alebo murovanom podstavci. Je rovnaký, vrátane podstavca, ako kríž za východným koncom mesta. Podľa máp stál kríž na tomto mieste prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia.
Podľa kroniky by bezprostredným predchodcom dnešného kríža mohol byť drevený kríž, ktorý dal postaviť panský fojt Ján Osvald na poľnej ceste do Holíča. Kronika v popise sakrálnych pamiatok zaznamenala stav asi koncom 60-tych rokov 19. storočia, keď boli v obci 2 kamenné kríže (mimo kalvárskych) a ďalšia desiatka drevených. Drevené boli na prelome 19. a 20. storočia nahradené liatinovými a kamennými.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43

Kamerové systémy