Gbely - liatinový kríž za mestom

Na rázcestí ciest ku skládke a k hospodárskemu dvoru za severným okrajom mesta je liatinový kríž bez nápisov na kamennom alebo murovanom podstavci. Je rovnaký, vrátane podstavca, ako kríž za východným koncom mesta. Podľa máp stál kríž na tomto mieste prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia.
Podľa kroniky by bezprostredným predchodcom dnešného kríža mohol byť drevený kríž, ktorý dal postaviť panský fojt Ján Osvald na poľnej ceste do Holíča. Kronika v popise sakrálnych pamiatok zaznamenala stav asi koncom 60-tych rokov 19. storočia, keď boli v obci 2 kamenné kríže (mimo kalvárskych) a ďalšia desiatka drevených. Drevené boli na prelome 19. a 20. storočia nahradené liatinovými a kamennými.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy