Gbely - liatinový kríž (1914) za Panskou sýpkou

V poli pri ceste do Bašty je liatinový kríž na kamennom podstavci. Kríž nie je datovaný, na internetovej stránke mesta (gbely.sk) je uvedený rok vzniku kríža 1914 (Za Kučerovom pri ceste do Bašty je železný kríž z roku 1914 nazývaný „Dúbravových“). Samotný liatinový kríž je rovnaký ako ďalší liatinový z obce z roku 1891. Pieskovcový podstavec pôsobí veľmi archaicky, aj pri triezvom pohľade sa dá povedať, že je najmenej o sto rokov, ale pravdepodobne ešte viac starší. Zub času ho hodne poznačil. Dnes už je liatinový kríž nevedno-kde a podstavec je v troskách.
Podľa kroniky bol na toto miesto, na krížne cesty k Čárom za Panskou sýpkou, v roku 1857 preložený starší drevený kríž, ktorý dal postaviť Michal Polák. Polákov kríž stával pri kostole, kde v spomenutom roku vztýčili nový drevený kríž.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43

Kamerové systémy