Na križovatke lesných ciest južne od mesta sa nachádza drevený kríž prezývaný U Šugara. Vzťahuje sa k nemu povesť o zabitom poľovníkovi. Podľa Čárskeho: Pytliaci uťali hlavu poľovníkovi, ktorý ich pristihol. Ten potom ako duch nosil hlavu pod pazuchou a blúdil po háji a plašil ľudí dovtedy, kým poľovníci nedali vytesať dubový kríž, ktorý postavili na mieste tragédie, kde ho posvätil pán farár.*

Kríž sa nachádza už na mape z roku 1912.**

 

* Miroslav Čársky: Povesť o bezhlavom jágarovi, in: Gbelan 8/2006, str. 12, 13;

** mapa Gbelov a okolia, in: Mesto Gbely, Gbely 2006, str. 18

Kamerové systémy