Gbely - kríž U Šugara

Na križovatke lesných ciest južne od mesta sa nachádza drevený kríž prezývaný U Šugara. Vzťahuje sa k nemu povesť o zabitom poľovníkovi. Podľa Čárskeho: Pytliaci uťali hlavu poľovníkovi, ktorý ich pristihol. Ten potom ako duch nosil hlavu pod pazuchou a blúdil po háji a plašil ľudí dovtedy, kým poľovníci nedali vytesať dubový kríž, ktorý postavili na mieste tragédie, kde ho posvätil pán farár.*

Kríž sa nachádza už na mape z roku 1912.**

 

* Miroslav Čársky: Povesť o bezhlavom jágarovi, in: Gbelan 8/2006, str. 12, 13;

** mapa Gbelov a okolia, in: Mesto Gbely, Gbely 2006, str. 18

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy